• Schoolgids Talentencampus Venlo

  • Specifiek voor de ontwikkeling van het jonge kind

  • Pedagogisch klimaat, Veiligheid en verzuimbeleid

  • Onderwijs en ontwikkeling

Home

De eerste digitale schoolgids Talentencampus is een feit. Een schoolgids die zowel het Basisonderwijs alsook ook het Speciaal Basisonderwijs en het Speciaal onderwijs omvat.  Deze gids symboliseert daarmee  de verder samenwerking van de onderwijsteams die binnen het Talentencampusgebouw werkzaam zijn.; één organisatie, één directie en één onderwijsteam die er voor zorgen jullie kinderen een maximaal uitdagend onderwijsaanbod voorgeschoteld krijgen. Uiteraard geeft deze gids ook antwoord op veel vragen die ouders/verzorgers hebben en informeren wij jullie over die zaken die in de loop van het schooljaar belangrijk zijn. De onderwerpen waarover jullie informatie kunnen vinden zijn terug te lezen in de inhoudsopgave.